PODSUMOWANIE 3. NAVIRAIL

czyli logistyka dla rozwoju

W dniach 27 i 28 listopada, w Szczecinie, odbyła się trzecia edycja konferencji NaviRail. Celem konferencji było wskazanie uwarunkowań wzrostu przeładunków, a co za tym idzie rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu.

Organizatorem NaviRail 2019 było Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód. W ten sposób nawiązaliśmy się do idei Baltic Business Forum, które od 11 lat organizujemy w Świnoujściu. Przesłaniem BBF jest bowiem wzmacnianie współpracy gospodarczej w Regionie ABC- Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne, zaś porty w Szczecinie i Świnoujściu tworzą jeden z wierzchołków tego trójkąta, zwanego też Trójmorzem.

Perspektywy rozwojowe portów w Szczecinie i Świnoujściu określa wiele czynników: globalna sytuacja gospodarcza i decyzje rządu RP, polityka Unii Europejskiej i tempo realizacji korytarza transportowego na osi Północ-Południe Europy.

Oto garść opinii i przykładów, przedstawionych podczas NaviRail 2019 przez praktyków i ekspertów branży TSL -transport, spedycja, logistyka.

Polski eksport zdominowała branże automotive i meblarska. Polscy gestorzy stanowią jednak nie więcej niż 25 % zamawiających transport. Reszta to tranzyt, w którym- niestety- widać tendencję spadkową.

Przyczyną spadków zamówień są tendencje w globalnej gospodarce, ale też brak koordynacji i zdolności przewidywania na poziomie krajowym, np. remont terminala przeładunkowego w Małaszewiczach przyniósł przekierowanie transportów ze Wschodu do portu w Kłajpedzie.

Port w Szczecinie już nie ma dominującego znaczenia w imporcie do Czech, utracił na znaczeniu na rzecz portów w Koprze i w Pireusie. Port w Pireusie po przejęciu przez kapitał chiński zwiększył przeładunki o 400 %.

Polskie wsparcie dla koncepcji Via Baltica i Via Carpatia może oznaczać marginalizację znaczenia portów w Świnoujściu
i Szczecinie oraz wzmacniać konkurencyjność Kłajpedy.

Przeszkodą w planowaniu są zmiany globalne: wojny handlowe zaburzające porządek wynikający z umów o wolnym handlu, współzależność koniunkturalna i surowcowa.

Na współczesnym, konkurencyjnym i zdigitalizowanym rynku kluczem do sukcesu jest już nie tyle produkt, ale zdolność szybkiego dostarczenia go do odbiorcy – czyli logistyka.

Protekcjonizm państwa skierowany do branży transportowej, często prowadzi do niezamierzonego wzmacniania konkurencji. Przykładem jest polska polityka kontyngentu zezwoleń transportowych dla Ukrainy. W efekcie część transportu z Ukrainy omija Polskę, w tym polskie porty.

W czasie NaviRail można było uzyskać wiele użytecznych informacji, które przekazali przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Urzędu Morskiego w Szczecinie.

W konferencji uczestniczyli: Janusz Piechociński- wicepremier
i minister gospodarki w latach 2012 – 2015, Jacek Piechota- minister gospodarki w latach 2001- 2005, Łew Zacharczyszyn- konsul generalny Ukrainy, poseł Arkadiusza Marchewka- wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zachodniopomorscy posłowie na Sejm RP Dariusz Wieczorek i Jarosław Rzepa, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisława Wziątek.

Konferencja NaviRail 2019 otrzymała honorowe patronaty: Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Infrastruktury, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Olgierda Geblewicza – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Elżbiety Anny Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Prezydenta Miasta Szczecina i Prezydenta Miasta Świnoujście.

HONOROWI PATRONI

PATRON HONOROWY
PATRON HONOROWY
PATRON HONOROWY
PATRON HONOROWY
PATRON HONOROWY
PATRON HONOROWY
PATRON HONOROWY
PATRON HONOROWY

PARTNERZY KONFERENCJI

PARTNER GŁÓWNY
PARTNER
WSPÓŁORGANIZATOR
PARTNER ORGANIZACYJNY
PARTNER ORGANIZACYJNY

PATRONI MEDIALNI

PATRON MEDIALNY
PATRON MEDIALNY
PATRON MEDIALNY

PROGRAM NAVIRAIL

CZYM JEST NAVIRAIL?

W dniach 27-28 listopada 2019 roku w Szczecinie odbędzie się konferencja NaviRail. Jej celem jest stworzenie lepszych warunków dla wzrostu przeładunków, a co za tym idzie, rozwój portów w Szczecinie i Świnoujściu.

W dyskusji przedstawicieli środowisk biznesowych związanych z transportem kolejowym, drogowym, żeglugą morską i śródlądową, portami morskimi i śródlądowymi, a także centrami logistycznymi pragniemy zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania.

Każda z wymienionych gałęzi transportu ma własną koncepcję rozwoju, lecz dla wzrostu gospodarczego Polski i Pomorza Zachodniego konieczne jest wypracowanie wspólnej strategii. Jej ważnymi elementami są polityki Unii Europejskiej i koncepcja budowy korytarza infrastrukturalnego i energetycznego na osi Północ- Południe.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zostali zaproszeni politycy i samorządowcy, przedstawiciele urzędów, instytucji, uczelni i firm, takich jak:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, Urząd Transportu Kolejowego, Urząd Żeglugi Śródlądowej, Krajowa Administracja Skarbowa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Instytut Kolejnictwa, a także Zespół Portów Szczecin i Świnoujście SA, PKP S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe.

NOWA ENERGIA - NOWY ORGANIZATOR

W 2019 roku organizatorem NAVIRAIL zostało Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa- Północ- Wschód. (Europe-North-East International Association, czyli ENEIA).

Od 2009 roku ENEIA organizuje w Swinoujściu Baltic Business Forum. Stowarzyszenie powołała grupa przedsiębiorców oraz polityków, którzy w swojej działalności zawodowej i publicznej zajmują się gospodarką oraz polityką zagraniczną.

ENEIA pracuje na rzecz propagowania zasad partnerstwa publiczno-prywatnego, współpracy nauki i biznesu jako sposobu na wspomaganie rozwoju gospodarczego i innowacyjności, tworzenia warunków do wymiany misji gospodarczych i handlowy, szczególnie w obszarze ABC (Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne).

ENEIA jest jednym z nielicznych stowarzyszeń zajmujących się tym właśnie obszarem geograficznym.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz dodatkowe pytania? Chcesz uzyskać informacje od naszych specjalistów – jesteśmy dostępni dla Ciebie i z chęcią pomożemy.

Igor Dracz
+48 539 559 555
i.dracz@eneia.pl

Paweł Zbierzchowski
+48 729 056 349
p.zbierzchowski@eneia.pl

Konferencje organizowane przez ENEIA to wyjątkowe wydarzenia, gdzie łączy się przyjemne z pożytecznym - z jednej strony poznaję nowych, wpływowych ludzi (być może przyszłych kontrahentów), z drugiej świetnie się bawię!
Marian Portier
Przedsiębiorca