3. Konferencja
NaviRail 27-28 listopada 2019

 

 

W dniach 27-28 listopada 2019 roku w Szczecinie odbędzie się konferencja NaviRail. Jej celem jest stworzenie lepszych warunków dla wzrostu przeładunków, a ca za tym idzie, rozwój portów w Szczecinie i Świnoujściu.

W dyskusji przedstawicieli środowisk biznesowych związanych z transportem kolejowym, drogowym, żeglugą morską i śródlądową, portami morskimi i śródlądowymi, a także centrami logistycznymi pragniemy zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania.

Każda z wymienionych gałęzi transportu ma własną koncepcję rozwoju, lecz dla wzrostu gospodarczego Polski i Pomorza Zachodniego konieczne jest wypracowanie wspólnej strategii. Jej ważnymi elementami są polityki Unii Europejskiej i koncepcja budowy korytarza infrastrukturalnego i energetycznego na osi Północ- Południe.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zostali zaproszeni politycy i samorządowcy, przedstawiciele urzędów, instytucji, uczelni i firm, takich jak:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, Urząd Transportu Kolejowego, Urząd Żeglugi Śródlądowej, Krajowa Administracja Skarbowa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Instytut Kolejnictwa, a także Zespół Portów Szczecin i Świnoujście SA, PKP S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe.