Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia
Ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 14,
70-655 Szczecin