Perspektywy rozwoju kolejowo-morskich łańcuchów transportowych (plik Power Point – 6MB)

dr Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu PKP S.A.

Porty w Szczecinie i Świnoujściu w aspekcie przewozów towarowych (plik Power Point – 4MB)

Radosław Pacewicz, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego

Projekty w Województwie Zachodniopomorskim – wykorzystanie funduszy UE (plik Power Point – 24MB)

Sylwia Cieślak – Wilk, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów w Centrum Unijnych Projektów Transportowych

„Walońskie Liège – multimodalność i intermodal w praktyce, jako wzór dla Szczecina i Goleniowa”

Rafał Zahorski, pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Plik nr 1 (2MB), plik nr 2 (19MB), plik nr 3 (10MB) , plik nr 4  (29MB) , plik nr 5 (2MB)