PROGRAM

17-18 października 2018 r., Szczecin

 

17.10.2018

09.00 – 10.00   Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10.00 – 10.10    Uroczyste rozpoczęcie konferencji

Prowadzenie konferencji: Tomasz Krawczyk,  IT-Logistics Sp. z o.o.

10.10 – 10.30

Wystąpienia zaproszonych gości (Margułan Baimukhan, Ambasador Kazachstanu, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego)

10.30 – 10.45

Wystąpienie Radosława Pacewicza, Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego

10.45 – 11.00

Wystąpienie Sylwii Cieślak – Wilk, Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów w Centrum Unijnych Projektów Transportowych

11.00 – 12.45  Debata 1

Efektywność transportowej obsługi handlu na szlaku Azja – Europa Środkowa

Zagadnienia do dyskusji:

 • Tendencje w handlu Azji z Europą Środkową, ze szczególnym uwzględnieniem Polski,
 • Morsko – lądowe łańcuchy transportowe w obsłudze ładunków z/do Azji,
 • Kolejowe przewozy Azja – Europa w ramach nowego Jedwabnego Szlaku,
 • Perspektywy zwiększenia znaczenia zespołu portowego Szczecin – Świnoujście w obsłudze ładunków  transportowanych z/do Azji.

Moderator:

Dr hab. prof. US Dariusz Milewski, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Paneliści:

 • Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej Polska-Azja;
 • Margułan Baimukhan, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Kazachstanu w Polsce;*
 • Paweł Pucek, Członek Zarządu ds. Sprzedaży DB Cargo Polska;
 • Dariusz Słaboszewski, Prezes Zarządu, Zarząd Portów Szczecin i Świnoujście;
 • Sławomir Majman, Dyrektor Zarządzający Central European Strategic Investment;
 • Jakub Majewski Prezes Fundacji ProKolej;
 • dr inż. Bogusz Wiśnicki, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.

13.00 – 13.45   Lunch

13.45 – 14.00 

14.00-16.00  Debata 2

Inwestycje nakierowane na zwiększenie konkurencyjności zespołu portowego Szczecin – Świnoujście – co oprócz poprawy dostępu morskiego?

Zagadnienia do dyskusji:

 • Rozwój wyposażenia technicznego portów (infrastruktury i suprastruktury technicznej),
 • Rozwój przestrzenny portów,
 • Działania nakierowane na zwiększenie udziału transportu kolejowego w obsłudze portów Szczecin – Świnoujście,
 • Odrzańska Droga Wodna – trzecim wariantem dostępu do portów Szczecina i Świnoujścia dla ładunków z zaplecza gospodarczego,
 • Rozwój terminali i centrów logistycznych na zapleczu gospodarczym portów morskich

Moderator:

Dr hab. prof. US Michał Pluciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Paneliści:

 • Andrzej Klimek, Wiceprezes Zarządu OT Logistics;
 • Henryk Zielaskiewicz, Dyrektor Biura Logistyki, PKP SA;
 • Marek Trojnar, Szef Biura Strategii i Rozwoju, Zarząd Portów Szczecin i Świnoujście;
 • Paweł Wac, Prezes Zarządu DB Port Szczecin;
 • Wojciech Pysiak, Wiceprezes ds. Technicznych, Bulk Cargo-Port Szczecin;
 • Grzegorz Błachut, Zastępca Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Szczecinie;
 • Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego;
 • Rafał Czyżyk, Przewodniczący Stowarzyszenia „Odrą w Świat”;
 • Maciej Ziomek, CFA, senior manager w Ernst & Young;
 • Agnieszka Hipś, Prezes Zarządu Clip Intermodal.


20.00 – Uroczysta kolacja biznesowa


18.10.2018

09.30 – 10.00    Kawa powitalna      

10.00 – 10.25   

Wystąpienie Mirosława Antonowicza, Członka Zarządu PKP S.A., pt. „Perspektywy rozwoju kolejowo-morskich łańcuchów transportowych”.

10.25 – 10.40

Wystąpienie Rafała Zahorskiego, pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, pt. „Walońskie Liège – multimodalność i intermodal w praktyce, jako wzór dla Szczecina i Goleniowa”.

10.40 – 12.40   Debata 3

Systemowe rozwiązania w zakresie kształcenia kadr

Zagadnienia do dyskusji:

 • Problem braku wykwalifikowanych pracowników dla branży transportowo-logistycznej – odbudowa szkolnictwa zawodowego;
 • Rozwój szkolnictwa wyższego – niezbędny warunek powstania innowacyjnej gospodarki morskiej i logistycznej;
 • Problem braku wykwalifikowanych pracowników dla branży transportowo-logistycznej – odbudowa szkolnictwa zawodowego;
 • Organizacja systemu praktyk w szkołach średnich/uczelniach;
 • Możliwości dostosowania programów nauczania do wymogów rynku;
 • Rola podmiotów gospodarczych w zakresie wspierania szkół i uczelni w przygotowaniu absolwenta do wymogów pracodawców;
 • Monitorowanie losu absolwentów – możliwości, cele.

Moderator:

Dr inż. Krystian Pietrzak – Wydział Inżynieryjno – Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie.

Paneliści:

 • Urszula Berlińska, Dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego, Kuratorium Oświaty w Szczecinie;
 • dr Ludmiła Filina – Dawidowicz, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydział Techniki Morskiej i Transportu; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;
 • Paweł Masłowski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie;
 • dr hab. Tomasz Kwarciński, Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Uniwersytet Szczeciński;
 • dr inż. Oliwia Pietrzak, Kierownik Praktyk, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie;
 • dr inż. Agnieszka Deja, Prorektor ds. nauczania, Akademia Morska w Szczecinie.

12.40-12.50        Podsumowanie Konferencji.

12.50-13.35        Lunch

*W trakcie potwierdzania obecności.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, na każdym etapie konferencji